Varlık Barışı’nda yeni devir uygulaması

Varlık Barışı, elindeki tasarrufu olan kişi ve kurumların bu tasarrufu kayıtlı hale getirmesini teşvik etmek için uygulamada. Tasarrufunu finanasal sisteme yani bir bankaya yatırmaları halendi bu kişi ve kurumlara bir vergi incelemesi yapılmayacak. Geçmişe bir sorumluluk yürütülmeden bundan sonraki yasal süreçler devam ettirilecek.

Gelir Yönetimi Başkanlığı (GİB), 1 Temmuz tarihli 7417 sayılı devlet memurları kanunu ile kimi kanunlarda ve 375 sayılı kanun kararında kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun 50. hususunda yer alan Varlık Barışı uygulamasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

GİB’in paylaşımına nazaran Varlık Barışı’nın özellikleri

 • Gerçek ve hükmî bireyler, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili kararlara paralel olarak yurt dışı ve yurt içi varlık barışı uygulamasından 31 Mart 2023’e kadar yararlanabilecekler.
 • Bu varlıklara ait olarak vergi dairelerine rastgele bir beyanda bulunulmayacak.
 • Gerçek ve hukukî bireylerin, yurt dışı ve yurt içi varlıklarının yurda getirilerek kayıt altına alınmasına ait açıklamaları içeriyor.
 • Buna nazaran gerçek ve hükmî şahıslar, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili kararlara paralel olarak yurt dışı ve yurt içi Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023’e kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara bildirim yahut beyanda bulunmak suretiyle yararlanabilecek.
 • Bu varlıklara ait olarak vergi dairelerine rastgele bir beyanda bulunulmayacak.
 • Bildirimler, yetkili kılınmış vekiller yahut yasal temsilciler tarafından da yapılabilecek.

Kademeli vergi uygulaması

 • İlgili yasa kararıyla uyumlu olarak bildirilen varlıkların kıymeti üzerinden 30 Eylül’e kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim-31 Aralık ortasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında vergi peşin olarak tahsil edilecek.
 • Gerçek ve hükmî bireyler bu kapsamda, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçları ile yurt dışı kredilerin ve sermaye avanslarının kapatılmasında kullanılan varlıklar için tek bir bildirim verecekler.
 • Bildirim yapılan birebir ay içinde beyanda düzeltme yapılabilecek. Bu istikametinde yapılacak düzeltmelerde, başlangıçta peşin olarak ödenen verginin azaltılan fiyata isabet eden kısmı, banka ve aracı kurum tarafından bildirim sahibine iade edilebilecek.
 • Beyan edilen varlıkların Türkiye’deki banka ve aracı kurumlardaki hesaplarda en az 1 yıl müddetle tutulması halinde vergi oranı sıfır olarak uygulanacak ve bu kapsamda ödenen peşin vergiler ilgilinin başvurusu üzerine iade edilecek.

Türkiye’de bulunan varlıkların beyanı

 • Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, lakin yasal defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Mart 2023 tarihine kadar vergi dairelerine yahut elektronik ortamda beyan edilerek uygulama kapsamına alınabilecek.
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da uygulamadan yararlanabilecek.
 • Bu bireylerin taşınmazlar dışındaki varlıklarını beyan tarihi prestijiyle banka yahut aracı kurumlarda açılan hesaplara yatırmaları ve bu durumu belgelemeleri gerekiyor.
 • Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların kıymetleri üzerinden vergi dairelerince yüzde 3 oranında vergi tahsil edilecek.
 • Bildirim yahut beyan konusu yapılarak yasal defter kayıtlarına intikal ettirilen varlıklar hakkında vergi adap kanununda yer alan amortismanlara ait kararlar uygulanmayacak.
 • Ödenen vergiler, hiçbir suretle sarfiyat yazılamayacak ve öbür bir vergiden mahsup edilemeyecek.

Varlıkların 3 ay içinde ülkeye getirilmesi gerekiyor

İHA’nın haberine nazaran, bildirime bahis varlıkların; bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yada transfer edilmesi, tarh edilen verginin müddetinde ödenmesi, varlıkların defter tutan mükelleflerce yasal defterlere kaydedilmesi ve bu değerler için pasifte özel fon hesabı açılması, bu fon hesabının ve varlıkların 2 yıldan evvel işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye ek dışında diğer bir hedefle kullanılmaması halinde beyana bahis meblağlara ait hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.