BDDK, sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ilişkin yönetmelikte düzenlemeye gitti

BDDK, sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ilişkin yönetmelikte düzenlemeye gitti

Yapılan değişiklikle, içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanmak için izin alan bankaların, 3 yıllık geçiş sürecinde hesapladıkları sermaye yeterliliği standart oranına eklenmesi gereken ayarlama tutarı hüküm altına alındı.

Bu kapsamda daha önce yönetmelikte “içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar için geçiş süreci” olarak yer alan bölüm başlığı, “içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar için sermaye tabanı uygulaması” şeklinde değiştirildi.

Geçiş sürecinin kaldırılarak Basel standartlarına uygun şekilde sermaye tabanı uygulamasına geçilmesi ile içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımı kullanma izni alan bankalar için kredi riskine esas tutarın hesaplanmasında 3 yıl kuralı da kaldırılmış oldu. Söz konusu değişiklik sonucu içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım için kullanılan ayarlama tutarının formülünde de teknik düzenleme yapıldı.

Formülde bankaların içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşıma geçişi için daha önce ilk yıl için yüzde 100, ikinci yıl için yüzde 90 ve üçüncü yıl için yüzde 80 olarak belirlenen çarpan, sürenin kaldırılması ile yüzde 80’e sabitlendi. Bu şekilde, içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımı kullanmaya başlayan bankaların hesapladıkları sermaye yeterliliği standart oranlarındaki muhtemel keskin artışların kademeli şekilde yıllara yayılarak model riski azaltıldı.

Söz konusu değişiklikler, 31 Aralık 2021’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Öte yandan yönetmeliğin karşı taraf kredi riski ile merkezi karşı taraflardan kaynaklanan riskler için sermaye yükümlülüğünün hesaplanmasına dair detayların belirlendiği eklerinde de düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler, 1 Temmuz 2022’den itibaren geçerli olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.